Toimin Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapiapalveluiden palveluntuottajana koskien yksilöllistä fysioterapiaa ja allasterapiaa.Tällöin kysymyksessä on Kelan järjestämä ja rahoittama kuntoutus ja kuntoutujan etuudet maksaa Kela.

Voimassa oleva sopimus on myös Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (TYKS) kanssa koskien aikuisten neurologista fysioterapiaa.

Kuntoutujan toimintakyvyn eri osa-alueiden rajoitteiden ja osaamisten selvittyä tarkalla tutkimisella, asetetaan yksilölliset tavoitteet yhdessä kuntoutujan (tarvittaessa omaisten) kanssa, jotta hän pystyy jatkossakin toimimaan ja suoriutumaan omassa ympäristössään parhaalla mahdollisella tavalla.

Kotikäynnit

Kotikäynneillä kuntoutujan luona harjoitellaan päivittäisiä toimintoja ja niistä selviytymistä/suoriutumista hänelle tutussa ympäristössä. Lisäksi kartoitetaan kotona tarvittavien apuvälineiden sekä kodin muutostöidentarvetta.Omaisten ja avustajien ohjaus/neuvonta onnistuu hyvin kotioloissa.

 

 

 

Allasterapia

Allasterapiassa pystytään tekemään harjoituksia, joita kuntoutuja ei uskalla/pysty tekemään muuten veden nostetta ja painetta hyväksikäyttäen. Lisäksi lämpimällä vedellä on rentouttava vaikutus.

 

Vastaanotto/toimitila

Vastaanottotila on 57m², kahdessa huoneessa. Näihin on esteetön kulku. Invapaikoitus vieressä ja ramppia pitkin pääsee sisätiloihin. Vastaanotolla hoitomuotoina mm. liike- ja liikkuvuusharjoitukset, tasapaino-harjoitukset, termiset- ja sähköhoidot (US, IF, TNS, Laser), hieronta sekä eri välineillä tehtävät harjoitukset. Lisäksi Kettler-kuntolaite ja kuntopyörä. Kävelyn harjoitteluun riittävät tilat.